en | fr | nl
Adviesraad voor Bioveiligheid
Samenstelling

Index

Statuten

Reglement van interne orde

Samenstelling

Vergaderingen van de leden

Lopende procedures

Afgesloten procedures

Adviezen van de Raad

Expertengroepen

Documenten en publicaties

Nuttig documentatie

Pers

Links

Contact

 

Samenstelling van de Raad en Belangenverklaringen

 

Samenstelling van de Raad


De samenstelling van de Raad is gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 19 november 2013 - Belgische Staatsblad van 28 november 2013

Effectieve leden:

- aangeduid door de federale Minister bevoegd voor Volksgezondheid:

Mevr. Corinne Vander Wauven, Université Libre de Bruxelles, Institut de Recherches micro-biologiques Jean-Marie Wiame;
De heer
Philippe Hermans, Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter, dienst Hematologie;

- aangeduid door de federale Minister bevoegd voor Landbouw:

De heer Maurice De Proft, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen;
De heer Vincent Demoulin, Université de Liège, département des Sciences de la Vie;

- aangeduid door de federale Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschapsbeleid:

De heer Geert Angenon, Vrije Universiteit Brussel, Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen ;

- aangeduid door de federale Minister bevoegd voor Tewerkstelling:

De heer Alfred Volckaerts, FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, Algemene directie Toezicht en Welzijn op het werk;

- aangeduid door de Vlaamse Regering:

De heer Ludo Holsbeek, Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie;
De heer Marc De Loose, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek, Entiteit Technologie en Voeding;

- aangeduid door de Waalse Regering:

De heer Dominique Perreaux, Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Resources naturelles et Environnement ;
De heer Marc Lateur, Centre wallon de Recherches agronomiques, Département Sciences du Vivant;

- aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

De heer Richard Lambert, Université Catholique de Louvain, Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale;
De heer Philippe Baret, Université Catholique de Louvain, Faculté d'ingénierie biologique, agronomique et environnementale.

 

Plaatsvervangende leden:

- aangeduid door de federale minister bevoegd voor Volksgezondheid, die bijgevolg ook bevoegd is voor medicinale en agroalimentaire producten en processen:

De heer Jozef Anné, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Geneeskunde;
De heer David Fretin, Centrum voor onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie ;

- aangeduid door de federale Minister bevoegd voor Landbouw:

De heer Rony Geers, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen;
De heer Michel Van Koninckxloo, Laboratoires du Centre pour l'Agro-industrie de la Province du Hainaut;

- aangeduid door de federale Staatssecretaris bevoegd voor Wetenschapsbeleid:

De heer Nathalie Verbruggen, Université Libre de Bruxelles, Laboratoire de Physiologie et de Génétique Moléculaire des Plantes; ;

- aangeduid door de Federale Minister bevoegd voor Tewerkstelling:

De heer Lydie Dehon, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, Algemene directie Toezicht op het Welzijn op het werk;

- aangeduid door de Vlaamse Regering:

De heer René Custers, Vlaams Instituut Biotechnologie ;
Mevr. Anna Depicker, Universiteit Gent, Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica;

- aangeduid door de Waalse Regering:

De heer Patrick Mertens, Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Resources naturelles et Environnement;
De heer Jacques Dommes, Université de Liège, Département des Sciences de la vie;

- aangeduid door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering:

De heer Marco Volpe, Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Cel Landbouw;
Mevr. Christine Jasinski
, Brussels Instituut voor Milieubeheer.

 

Belangenverklaringen

Jaarlijkse belangenverklaringen van de leden - jaar 2014 (pdf)

© Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - 2005