en | fr | nl
Adviesraad voor Bioveiligheid
Contact

Index

Statuten

Reglement van interne orde

Samenstelling

Vergaderingen van de leden

Lopende procedures

Afgesloten procedures

Adviezen van de Raad

Expertengroepen

Documenten en publicaties

Nuttig documentatie

Pers

Links

Contact

Voor alle informatie, gelieve de Voorzitter van de Raad te contacteren, op het adres van het secretariaat:

Prof. Maurice DE PROFT
Voorzitter van de Bioveiligheidsraad
c/o Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Juliette Wytsmanstraat 14
B-1050 Brussel - België
Tel.: +32 (0)2 642 52 93
Fax: +32 (0)2 642 52 92
Email: bac@wiv-isp.be
© Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - 2005