en | fr | nl
Adviesraad voor Bioveiligheid
Documentatie

Index

Statuten

Reglement van interne orde

Samenstelling

Vergaderingen van de leden

Lopende procedures

Afgesloten procedures

Adviezen van de Raad

Expertengroepen

Documenten en publicaties

Nuttig documentatie

Pers

Links

Contact

Nuttige documentatie in verband met de werkzaamheden van de Raad

De teksten van de Europese wetgevingen die als basis dienen voor de werkzaamheden van de Raad, zijn beschikbaar in het hoofdstuk "Europa" van de "Belgian Biosafety Server", een van de websites die door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie wordt beheerd.

Rol en tussenkomsten van de Raad in de verschillende reglementaire procedures inzake GGO en richtlijnen voor de evaluatie van deze dossiers

Engelse studie - "The Farm Scale Evaluations of spring-sown genetically modified crops" (link naar de Web site van de "Royal Society")

Advies van de Engelse "Advisory Committee on Releases to the Environment" (ACRE) met betrekking tot de bovenvermelde studie (link naar de Web site van ACRE)

 
© Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - 2005