en | fr | nl
Adviesraad voor Bioveiligheid
Index

Index

Statuten

Reglement van interne orde

Samenstelling

Vergaderingen van de leden

Lopende procedures

Afgesloten procedures

Adviezen van de Raad

Expertengroepen

Documenten en publicaties

Nuttig documentatie

Pers

Links

Contact

http://www.bioveiligheidsraad.be/
http://www.bio-raad.be/

Welkom op de Index pagina van de Internet site van de
Belgische Adviesraad voor Bioveiligheid

De Adviesraad voor Bioveiligheid (ARB) is één van de twee pilaren (de andere is de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - SBB) van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem die in België opgesteld is om de bevoegde overheden te adviseren over de veiligheid van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en/of pathogenen, inclusief ecologische en genetische aspecten in verband met biodiversiteit.

De Raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de regionale en federale overheden. Hij wordt bijgestaan door experten in zijn wetenschappelijke werk. Het secretariaat van de Raad wordt verzekerd door de SBB.

Wat het ingeperkt gebruik betreft (laboratoria, serres, animalaria, productie-eenheden) kan de Raad geraadpleegd worden door de Gewesten of door de SBB. In geval van doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu of bij in de handel brengen van GGO's of van producten die er bevatten moet altijd de Raad geraadpleegd worden.

Voor meer informatie, gelieve het secretariaat van de Raad te contacteren:

Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB)
Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
Juliette Wytsmanstraat 14
B-1050 Brussel - België
Tel.: +32 (0)2.642.52.93 - Fax: +32 (0)2.642.52.92
Email: bac@wiv-isp.be
© Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - 2005