en | fr | nl
Adviesraad voor Bioveiligheid
links

Index

Statuten

Reglement van interne orde

Samenstelling

Vergaderingen van de leden

Lopende procedures

Afgesloten procedures

Adviezen van de Raad

Expertengroepen

Documenten en publicaties

Nuttig documentatie

Pers

Links

Contact

Nuttige links

België

Belgian Biosafety Server (een van de sites die door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie wordt beheerd)
GGO site van de Federaal Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
FAVV: Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Europese instanties

Europese Commissie - Informatie over GGO's
European Food Safety Authority (EFSA)
European Medicines Agency (EMA)

Andere Lidstaten

VK - Advisory Committee on Releases to the Environment (ACRE)
Frankrijk - Haut Conseil des biotechnologies (HCB)
Nederland - Commissie Genetische Modificatie (COGEM)
© Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - 2005