en | fr | nl
Adviesraad voor Bioveiligheid
Afgesloten procedures

Index

Statuten

Reglement van interne orde

Samenstelling

Vergaderingen van de leden

Lopende procedures

Afgesloten procedures

Adviezen van de Raad

Expertengroepen

Documenten en publicaties

Nuttig documentatie

Pers

Links

Contact

Afgesloten procedures

Belgische kennisgevingen betreffende het in de handel brengen van transgene planten overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG - Deel C
Belgische kennisgevingen betreffende de doelbewuste introductie van GGO's met uitzondering van hogere planten voor andere doeleinden dan het in de handel brengen overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG - Deel B
Belgische kennisgevingen betreffende de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde planten voor andere doeleinden dan het in de handel brengen overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG - Deel B
Kennisgevingen overeenkomstig de Verordening 726/2004 inzake geneesmiddelen
Kennisgevingen overeenkomstig de Verordening 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders
Kennisgevingen overeenkomstig de Nieuwe Voedingsmiddelen Verordening 258/97Belgische kennisgevingen betreffende het in de handel brengen van transgene planten overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG - Deel C

Ref.
Firma
GGO
Advies van de Raad
Eind van procedure van de Raad
Meer info over het dossier
C/BE/96/01
Bayer CropScience
koolzaad (MS8 x RF3)
26 jan. 2004
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
27 jan. 2004
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
Link
C/BE/98/01
Bayer CropScience
soya (A2704-12, A5547-127)
n.a.
30 juli 2004
Kennisgeving van het reglementaire proces door de firma teruggetroken
C/BE/99/01
Monsanto, Syngenta Seeds
suikerbiet (T9100152)
n.a.
16 apr. 2004
Kennisgeving van het reglementaire proces door de firmas teruggetroken

Belgische kennisgevingen betreffende de doelbewuste introductie van GGO's met uitzondering van hogere planten voor andere doeleinden dan het in de handel brengen overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG - Deel B

Ref.
Firma
GGO
Advies van de Raad
Eind van procedure van de Raad
Meer info over het dossier
B/BE/03/B3
Transgene
Humane adenovirus
serotype 5
deletie in E1 en E3
26 maart 2004
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
2 apr.
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
Link
5 juli 2004
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
6 juli 2004
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
B/BE/04/BV1
Pfizer Animal
Health Group
Recombinant
Feline herpes virus
15 juli 2005
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
15 juli 2005
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
Link
B/BE/07/BVW1
Actogenix
hIL-10 producerende recombinant Lactococcus lactis
18 januari 2008
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
22 januari 2008
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
Link
B/BE/07/BVW3
GENimmune
Recombinant
Vaccinia virus met gen van Hepatitis B virus
7 maart 2008
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
7 maart 2008
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
Link
B/BE/08/BVW1
MedImmune
Recombinante
bovine Parainfluenza virus met genen van de humane Parainfluenza virus en de Respiratoir
syncytieel
virus

12 februari 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
18 juni 2009
Addendum
(Engels - PDF)

12 februari 2009
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
link
B/BE/09/BVW1
Roche
Recombinant Vaccinia virus producerende hIL-2 en eiwitten van de HPV virus

9 september 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)

9 september 2009
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
Link
B/BE/11/BVW1
Transgene
Recombinante Vaccinia virus met gen van MUC1 antigen en hIL-2
30 september 2011
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
9 september 2011
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
Link
B/BE/11/V3
Laboratorios Hipra
Recombinant Actinobacillus pleuropneumoniae met modificatie van virulentie factoren
stam HP-3276
16 april 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
16 april 2012
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
Link
B/BE/11/BVW2
Bn Immuno Therapeutics
Recombinant Vaccinia- en Kippenppokkenvirus met genen van PSA en co-stimulerende moleculen
7 augustus 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
7 augustus 2012
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
Link
B/BE/12/BVW1
Theravectys
Twee recombinante niet-pathogeen, niet-replicatief Lentivirussen voor therapeuthische vaccinatie van patiënten geïnfecteerd met HIV
11 september 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
11 september 2012
Brief aan de overheid (Frans - PDF)
Link
B/BE/12/BVW2
Celladon
Recombinante Adeno-associated virus (rAAV) met gen van SERCA2a enzym
23 januari 2013
Tekst van het advies
(Frans - PDF)
23 January 2013
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
link

Belgische kennisgevingen betreffende de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde planten voor andere doeleinden dan het in de handel brengen overeenkomstig richtlijn 2001/18/EG - Deel B
Ref. Firma GGO
Advies van de Raad
Eind van procedure van de Raad
Meer info over het dossier
B/BE/07/V2
Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB)
Populier
(Populus tremula x Populus alba)
met gewijzigde lignine voor productie van bio-ethanol
25 april 2008
Tekst van het advies
(Engels - PDF)

29 april 2008
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)

11 juli 2008
Brief aan de ministers

(Engels-PDF)

B/BE/10/V1
Universiteit Gent
Aardappelen
(Solanum tuberosum ssp. tuberosum L.)
met verbeterde weerstand tegen Phytophtora infestans
10 februari 2011
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
10 februari 2011
Brief aan de overheid

(Frans - PDF)
B/BE/10/V2
BASF Plant Science
Aardappelen
(Solanum tuberosum ssp. tuberosum L.)
met verbeterde weerstand tegen Phytophtora infestans
10 februari 2011
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
10 februari 2011
Brief aan de overheid

(Frans - PDF)
B/BE/11/V4
VIB
Maïs
(Zea mays)
aangepast in zijn groeikarakteristieken
16 maart 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
16 March 2012
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
B/BE/13/V1
VIB
Populier
(Populus tremula x Populus alba) met gewijzigde houtsamenstelling
02 okt. 2013
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
2 okt. 2013
Brief aan de overheid

Kennisgevingen overeenkomstig de Verordening (EC)726/2004 inzake geneesmiddelen
Ref.
Firma
GGO
Advies van de Raad
Consultatie betreffende de evaluatie van de risico's voor het leefmilieu door EMA geörganiseerd
Meer info over het dossier
Cerepro
Ark Therapeutics Ltd
Humane adenovirus
serotype 5
deletie in E1 en E3 en toevoeging van
Herpes simplex virus-thymidine kinase gen
02 Feb. 2007
Opinie over het dossier en het dag 70 evaluatie verslag geschreven door de Spaanse bevoegde overheid
27 Okt. 2007
Opinie over de antwoorden van de firma op de dag 120 lijst van vragen

26 Apr. 2007
Negatieve opinie van EMEA

Link Website van EMEA

Hiprabovis IBR
marker live

Laboratorios HIPRA S.A. Bovine Herpes virus strain CEDDEL met deletie van de genen coderend voor glycoprotein E en de enzym thymidine kinase 15 Juni 2009
Opinie over het dossier en het dag 70 evaluatie verslag geschreven door bevoegde overheid van UK

12 Nov. 2010
Positieve opinie van EMA

27 Jan. 2011
Toegelaten in de EU

Link website van EMA

Fluenz MedImmune LLC reassortante Influenza virus

8 april 2009
Opinie over het dossier en het dag 80 evaluatie verslag geschreven door de Franse en Belgische bevoegde overheid

17 juni 2010
Opinie over de antwoorden van de firma op de dag 120 lijst van vragen

13 september 2010
Opinie over de antwoorden van de firma op de dag 150 lijst van vragen

21 oktober 2010
Positieve opinie van EMA

27 Jan. 2011
Toegelaten in de EU

Link website van EMA

Purevax rabies Merial Canarypox virus met surface glycoprotein G gen van Rabiës virus

15 maart 2010
Opinie over het dossier en het dag 70 evaluatie verslag geschreven door de bevoegde overheid van België

28 oktober 2010
Opinie over de antwoorden van de firma op de dag 150 lijst van vragen

8 December 2010
Positieve opinie van EMA

18 Feb. 2011
Toegelaten in de EU

Link website van EMA

Proteq West Nile Merial Canarypox virus met preM and E genen van het West Nile virus

26 augustus 2010
Opinie over het dossier en het dag 70 evaluatie verslag geschreven door de bevoegde overheid van Frankrijk

8 april 2011
Opinie over de antwoorden van de firma op de dag 120 lijst van vragen

9 juni 2011
Positieve opinie van EMA

5 aug. 2011
Toegelaten in de EU

Link website van EMA

Glybera Amsterdam Molecular Therapeutics Adeno-associated virus met gen van een humane lipoprotein lipase variant

30 april 2011
Opinie over het dossier en het dag 80 evaluatie verslag geschreven door de EMA rapporteur

10 januari 2011
Opinie over de antwoorden van de firma op de dag 120 lijst van vragen

9 mei 2011
Opinie over de antwoorden van de firma op de dag 150 lijst van vragen

24 juni 2011
Negatieve opinie van EMA

19 juli 2011
Herziene opinie van EMA

25 oct. 2012
Toegelaten in de EU

Link website van EMA

Nobivac Myxo-RHD Intervet International Myxoma virus met capside proteïne gen van het virus van het viraal hemorrhagisch syndroom van de konijn 17 mei 2010
Opinie over het dossier en het dag 70 evaluatie verslag geschreven door de EMA rapporteur

14 juli 2011
Positieve opinie van EMA

7 sept. 2011
Toegelaten in de EU

Link website van EMA

Poulvac E. Coli Pfizer Ltd Escherichia coli type 078 met deletie van aroA gene 9 mei 2011
Opinie over het dossier en het dag 70 evaluatie verslag geschreven door de EMA rapporteur
13 juli 2012
Positieve opinie van EMA

15 juni 2012
Toegelaten in de EU

Link website van EMA

Kennisgevingen overeenkomstig de Verordening 1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders

Ref.
Organisme en transformatie event
Firma
Activiteit
Advies van de Raad
Meer info over het dossier
EFSA/GMO/UK/2004/04

Rijst
LLRICE62

 

Bayer CropScience   Levensmiddelen en diervoeders
Invoeren en verrichting
11 april 2008
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2004/05 Maïs
(
1507 x NK603)
Pioneer Hi-Bred /Mycogen Seeds
Levensmiddelen en diervoeders
Invoeren en verrichting
19 juni 2006
Tekst van het advies
(Engels - PDF)

Link op EFSA
Website
EFSA/GMO/UK/2004/06
Maïs
(MON863 x NK603)
Monsanto
Levensmiddelen en diervoeders
Invoeren en verrichting
1 feb. 2006
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/BE/2004/07
Maïs
(MON863 x
MON810 x NK603)
Monsanto
Levensmiddelen en diervoeders
Invoeren en verrichting
1 feb. 2006
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2004/08 H7-1 Roundup Ready Sugar Beet KWS SAAT AG / Monsanto
Levensmiddel en veevoeding geproduceerd met GGO's
(afleidende producten)

12 maart 2007
Tekst van het advies
(Engels - PDF)

21 juni 2007
Herziening van het advies

(Engels - PDF)

Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2005/09 Katoen
(MON531 x MON1445)
Monsanto
Levensmiddelen en veevoeding geproduceerd met GG planten
(afgeleide producten)
14 sept. 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA website
EFSA/GMO/UK/2005/11 Maïs
(MIR604)

Syngenta seeds

Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 2 okt. 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2005/12

Maïs
(59122)

Pioneer Hi-Bred /Mycogen Seeds Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 14 juni 2007
Tekst van het advies
(Engels PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2005/13 LLCotton25 Bayer CropScience Levensmiddelen en diervoeders
Invoeren en verrichting
12 Maart 2007
Tekst van het advies
(English - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2005/15 Maïs
(1507 x 59122)

Dow AgroSciences/
Pioneer Hi-Bred

 

Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 2 Okt. 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2005/18

Soja A2704-12

 

Bayer CropScience
Levensmiddelen en diervoeders
Invoeren en verrichting
23 Jan. 2008
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2005/19 Maïs
GA21
Syngenta Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 07 Dec. 2007
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link to EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2005/20 Maïs
( 59122 x NK603)

Pioneer Hi-Bred

Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 29 Jan. 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2005/21 Maïs
( 59122 x 1507 x NK603)
Pioneer Hi-Bred Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding

15 juni 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)

Link op EFSA Website

EFSA/GMO/NL/2005/22

Maïs
(NK603)
Monsanto Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding
TEELT
2 Okt. 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website

EFSA/GMO/NL/2005/24

Soja
40-3-2
Monsanto TEELT 3 okt. 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2005/25

T45 koolzaad

 

Bayer CropScience Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 05 mei 2008
Tekst van het advies
(Engels - PDF)

Link op EFSA Website
EFSA/GMO/CZ/2005/27

Maïs
MON 88017

Monsanto Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 13 juli 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/CZ/2006/33 Maïs
(MON 88017 x MON 810)
Monsanto Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 06 november 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2006/36

Soja
MON89788

Monsanto Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 26 sep. 2008
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link to EFSA Website 
EFSA/GMO/NL/2007/37

Maïs
MON89034

Monsanto
Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 03 feb. 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2007/38 Maïs
(MON89034 x NK603)
Monsanto Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 06 november 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2007/39 Maïs
(MON89034 x 88017)
Monsanto Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 07 mei 2010
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2007/43 Soja
356043
Pioneer Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 23 sept. 2011
Tekst van het advies
(Engels - PDF)

Link op EFSA Website
EFSA/GMO/FR/2007/45 Soja
305423
Pioneer
Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 14 maart 2014
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2007/48 Maïs
(MIR604xGA21)
Syngenta Crop Protection Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoedin 05 okt 2010
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2007/49

Maïs
(Bt11xGA21)

Syngenta Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 06 november 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2007/50 Maïs
(Bt11xMir604)
Syngenta Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 05 okt 2010
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2008/51 Katoen GHB614 Bayer CropScience Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 21 april 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2008/52 Soja A5547-127 Bayer Crop Science Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 16 juni 2011
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/CZ/2008/54 Maïs MON88017 Monsanto TEELT 16 maart 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2008/56 Maïs
Bt11 x MIR604 x GA21
Syngenta Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 05 okt 2010
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/UK/2008/60 Maïs GA21 Syngenta Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding
TEELT
10 feb. 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/CZ/2008/62 Maïs MON89034 x 1507 x MON88017 x 59122 Monsanto
Dow AgroSciences
Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 17 dec. 2010
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2009/65 Maïs MON89034 x 1507 x NK603
Monsanto
Dow AgroSciences
Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 17 Dec 2010
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2009/70 Maïs
MON87460
Monsanto Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 25 maart 2013
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2009/73 Soja
MON87701 x MON89788
Monsanto Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 27 Apr. 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2010/78 Soja
MON87705
Monsanto Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 07 Dec. 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/BE/2010/79 Soja
MON87701
Monsanto Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 23 sept. 2011
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/DE/2010/82 Maïs
MIR162
Syngenta
Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 29 aug. 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2010/87 Koolzaad
GT73
Monsanto
Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 16 apr. 2013
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2011/97 Katoen
T304-40
Bayer CropScience
Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 14 maart 2014
Tekst van het advies

(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
EFSA/GMO/NL/2012/107 pollen van maïs MON810 Monsanto Pollen in of als levensmiddel 25 jan. 2013
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
RX-MON810 Maïs
MON810
Monsanto Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding
TEELT
17 november 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
RX-Bt11 Maïs
Bt11

Syngenta

 

Invoer, verwerking, levensmiddel en veevoeding 17 maart 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
RX-1507 Maïs 1507

Pioneer

 

Veevoeding 2 Okt. 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
RX-MS8/RF3 Koolzaad MS8/RF3 Bayer Bio-Science levensmiddel en veevoeding bestanddeel 11 Dec. 2009
Tekst van het advies
(Engels - PDF)

Link op EFSA Website
RX-GT73 Koolzaad GT73 Monsanto levensmiddel en veevoeding additieven
veevoeding stoffen
12 Feb. 2010
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
RX-MON863 Maïs MON863 Monsanto evensmiddel en veevoeding additieven
veevoeding stoffen
18 juni 2010
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
RX-40-3-2 Soja 40-3-2 Monsanto Levensmiddel en veevoeding 18 augustus 2011
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
RX-MON531 Katoen MON531 Monsanto levensmiddel en veevoeding additieven
veevoeding stoffen
 
16 dec. 2011
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website
RX-MON1445 Katoen MON1445 Monsanto levensmiddel en veevoeding additieven
veevoeding stoffen
  
10 feb. 2012
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
Link op EFSA Website

Kennisgevingen overeenkomstig de Nieuwe Voedingsmiddelen Verordening 258/97

Organisme en transformatie event
Firma
Voedsel
Advies van de Raad
Eind van procedure van de Raad
Meer info over het dossier
Maïs
Bt11
(pZO1502)
Syngenta
(Novartis Seeds AG)
Zachte maïs
1 apr. 2004
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
2 apr. 2004
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
Link
23 sep. 2004
Tekst van het advies
(Engels - PDF)
11 okt. 2004
Brief aan de overheid
(Frans - PDF)
© Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - 2005