en | fr | nl
Adviesraad voor Bioveiligheid
Statuten

Index

Statuten

Reglement van interne orde

Samenstelling

Vergaderingen van de leden

Lopende procedures

Afgesloten procedures

Adviezen van de Raad

Expertengroepen

Documenten en publicaties

Nuttig documentatie

Pers

Links

Contact

Statuten

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten van 25 april 1997 betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid (Uittreksel van het Belgische Staatsblad van 14.07.1998 - PDF File)

Koninklijk besluit van 2 september 2005 houdende de benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid (Uittreksel van het Belgische Staatsblad van 6.10.2005 - PDF File)

Koninklijk besluit van 4 april 2003 houdende de benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid (Uittreksel van het Belgische Staatsblad van 6.5.2003 - PDF File)

 
© Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - 2005