Bioveiligheidsraad

Conseil de Biosécurité

 

 

Secretariaat

Secrétariat

 

 

9 oktober 2003

 

 

 

 

N./réf. : WIV-ISP/BAC/2003/SC_025

Email: SBBinfo@sbb.ihe.be

 

 

Persbericht

Communiqué de presse

Press release

 

 

Betreft: Vierde vergadering van de Leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid

Concerne: Quatri¸me réunion des Membres du Conseil de Biosécurité

Concern: Fourth meeting of the Members of the Belgian Biosafety Advisory Council

 

 

 

De Adviesraad voor Bioveiligheid deelt mee:

 

Op Woensdag 8 oktober, had de maandelijkse vergadering van de Adviesraad voor Bioveiligheid plaats. Twee belangrijke punten stonden op de agenda: de goedkeuring van het reglement van interne orde en de analyse van het expertiseverslag betreffende het in de handel brengen van transgeen koolzaad MS8xRF3 van de firma Bayer CropScience.

In het expertiseverslag werd een leemte in de ecologische evaluatie gevonden, die door de leden als belangrijk werd ervaren. Daarom werd door de Raad unaniem bijkomende informatie gevraagd. De vragen van technische aard zullen aan de bevoegde overheid overgemaakt worden voor het einde van deze week. Bijgevolg zal de evaluatieprocedure tijdelijk stopgezet worden.

 

 

 

Le Conseil consultatif de biosécurité communique:

 

Le Conseil consultatif de Biosécurité a examiné deux points importants lors de sa réunion mensuelle du 8 octobre: son réglement d'ordre intérieur et l'analyse du rapport d'expertise relatif à une demande de mise sur le marché Européen de colza transgénique MS8xRF3 de la firme Bayer CropScience.

Une lacune de l'évaluation écologique mise en évidence par les experts a été considérée comme importante par les membres. C'est pourquoi,  le Conseil à l'unanimité de ses membres a demandé des compléments d'information. La formulation technique des questions est en cours et elles seront adressées à l'autorité compétente à la fin de cette semaine. Ceci devrait arrêter temporairement le délai légal de la procédure d'évaluation.

 

 

 

The Belgian Biosafety Advisory Council communicates the following:

 

On Wednesday October 8th, the Belgian Biosafety Advisory Council had its monthly meeting. Two major item were on its agenda: the approval of its internal rules and the analysis of the report of expertise regarding the placing on the EU market of transgenic oil seed rape MS8xRF3 from Bayer-CropScience.

For the last,  a significant weakness observed by the experts in the ecological assessment was considered as important by the members. Therefore, complements of information were unanimously asked by the Council. The questions under technical formulation will be addressed to the competent authority by the end of the week. This should temporary stop the procedural clock.