Bioveiligheidsraad

Conseil de BiosŽcuritŽ

 

 

Secretariaat

SecrŽtariat

 

 

 

 

 

08-03-2004

 

 

 

 

N./rŽf. : WIV-ISP/BAC/2004/SC_101

Email: bac@sbb.ihe.be

 

 

 

Aan de leden

 

Aux membres

 

Beste collega's,

 

BETREFT: 9de plenaire vergadering van de leden van de Bioveiligheidsraad - oproep.

 

 

De Voorzitter van de Raad heeft de heer u op te roepen voor de vergadering onder rubriek.

 

Datum : donderdag 25 maart om 12u30

Plaats: NELIS zaal van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel (lunch sandwich).

 

Voorlopig agenda

 

1. Goedkeuring van de agenda

2. Aanwezigheid/quorum

3. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering van 19 en 26 januari 2004

4. Lopende zaken:,

4.1. Beslissingen over:

- respect van de vertrouwelijkheid, toegang aan de Raad en zijn documentatie;

- verslag van de ad hoc werkgroep "Versnelde procedure voor advies",

- advies dossier Bt11,

- advies dossier B/BE/03/B3

4.2. Nuttige lessen uit de C/BE/96/01 procedure

 

5. Methodiek van Communicatie van de Raad

 

6. Diverse

 

Met de meeste hoogachting

 

Chers collgues,

 

CONCERNE: 9ime rŽunion plŽnire des membres du Conseil de BiosŽcuritŽ. - convocation

 

Le PrŽsident du Conseil a lÕhonneur de vous convoquer ˆ la rŽunion sous rubrique.

 

Date : jeudi 25 mars ˆ 12h30

Lieu : salle NELIS de l'Institut Scientifique de SantŽ Publique,  Rue Wytsman 14 ˆ 1050 Bruxelles (lunch sandwich).

 

Agenda provisoire

 

1. Approbation de l'agenda

2. Participation/quorum

3. Approbation des rapports des rŽunions du 19 et du 26 janvier 2004

4. Affaires courantes:

4.1. DŽcisions concernant :

- le respect de la confidentialitŽ, lÕaccs au Conseil et ˆ ses documents ;

- Rapport du groupe ad hoc "ProcŽdure d'avis accŽlŽrŽe"

- lÕavis dossier Bt11,

- lÕavis dossier B/BE/03/B3

4.2. Enseignements de la procŽdure du dossier C/BE/96/01

5. MŽthodologie de communication du Conseil

6. Divers

 

Je vous prie d'agrŽer, chers collgues, mes salutations trs distinguŽes.

 

 

 

Dr. William Moens

 

Secretaris / SecrŽtaire