Bioveiligheidsraad

Conseil de BiosŽcuritŽ

 

 

Secretariaat

SecrŽtariat

 

 

 

 

 

08-04-2004

 

 

 

 

N./rŽf. : WIV-ISP/BAC/2004/SC_120

Email: bac@sbb.ihe.be

 

 

 

Aan de leden

 

Aux membres

 

Beste collega's,

 

BETREFT: 10de plenaire vergadering van de leden van de Bioveiligheidsraad - oproep.

 

 

De Voorzitter van de Raad heeft de eer u op te roepen voor de vergadering onder rubriek.

 

Datum : donderdag 22 april om 12u30

Plaats: NELIS zaal van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel (lunch sandwich).

 

Voorlopige agenda

 

1. Goedkeuring van de agenda

2. Aanwezigheid/quorum

3. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 25 maart 2004

4. Lopende zaken:,

- Nuttige lessen uit de C/BE/96/01 procedure

 

5. Methodiek van Communicatie van de Raad

 

6. Vice-voorzitterschap van de Raad

7. Diverse

 

Met de meeste hoogachting

 

Chers collgues,

 

CONCERNE: 10ime rŽunion plŽnire des membres du Conseil de BiosŽcuritŽ. - convocation

 

Le PrŽsident du Conseil a lÕhonneur de vous convoquer ˆ la rŽunion sous rubrique.

 

Date : jeudi 22 avril ˆ 12h30

Lieu : salle NELIS de l'Institut Scientifique de SantŽ Publique,  Rue Wytsman 14 ˆ 1050 Bruxelles (lunch sandwich).

 

Agenda provisoire

 

1. Approbation de l'agenda

2. Participation/quorum

3. Approbation du rapport de la rŽunion du 25 mars 2004

4. Affaires courantes:

- Enseignements de la procŽdure du dossier C/BE/96/01

5. MŽthodologie de communication du Conseil

6. La vice-prŽsidence du Conseil

7. Divers

 

Je vous prie d'agrŽer, chers collgues, mes salutations trs distinguŽes.

 

 

 

Dr. William Moens

 

Secretaris / SecrŽtaire