Bioveiligheidsraad

Conseil de Biosécurité

 

 

Secretariaat

Secrétariat

 

 

 

 

 

20-01-2005

 

 

 

 

N./réf. : WIV-ISP/BAC/2005/SC_195

Email: bac@sbb.ihe.be

 

 

 

Aan de leden

 

Aux membres

 

Beste collega's,

 

BETREFT: 16de plenaire vergadering van de leden van de Bioveiligheidsraad - oproep.

 

De Voorzitter van de Raad heeft de eer u op te roepen voor de vergadering onder rubriek.

 

Datum : woensdag 2 februari om 12u30

Plaats: NELIS zaal van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel (lunch sandwich).

 

Voorlopige agenda

 

1. Goedkeuring van de agenda

2. Aanwezigheid/quorum

3. Goedkeuring van het verslag van de 15de vergadering

4. De activiteiten van de SBB (voordracht)

5. Lopende zaken:

- Dossier B/BE/04/V1

6. Rol van de Raad en van de SBB in de wetenschappelijke evaluatie van EFSA en EMEA dossiers

7. Voorstel jaarverslag

8. Diverse

 

Met de meeste hoogachting

 

Chers collŹgues,

 

CONCERNE: 16iŹme réunion pléniŹre des membres du Conseil de Biosécurité. - convocation

 

Le Président du Conseil a l’honneur de vous convoquer ą la réunion sous rubrique.

 

Date : mercredi 2 février ą 12h30

Lieu : salle NELIS de l'Institut Scientifique de Santé Publique,  Rue Wytsman 14 ą 1050 Bruxelles (lunch sandwich).

 

Agenda provisoire

 

1. Approbation de l'agenda

2. Participation/quorum

3. Approbation du rapport de la 15iŹme réunion

4. Les activités du SBB (présentation)

5. Affaires courantes:

- Dossier B/BE/04/V1

6. Rôle du Conseil et du SBB dans l'évaluation scientifique des dossiers EFSA et EMEA
7. Projet de rapport annuel

8. Divers

 

Je vous prie d'agréer, chers collŹgues, mes salutations trŹs distinguées.

 

 

 

Dr. William Moens

 

Secretaris / Secrétaire