Bioveiligheidsraad

Conseil de BiosŽcuritŽ

 

 

Secretariaat

SecrŽtariat

 

 

 

 

 

07-03-2005

 

 

 

 

N./rŽf. : WIV-ISP/BAC/2005/SC_205

Email: bac@sbb.ihe.be

 

 

 

Aan de leden

 

Aux membres

 

Beste collega's,

 

BETREFT: 17de plenaire vergadering van de leden van de Bioveiligheidsraad - oproep.

 

De Voorzitter van de Raad heeft de eer u op te roepen voor de vergadering onder rubriek.

 

Datum : donderdag 17 maart om 12u30

Plaats: NELIS zaal van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel (lunch sandwich).

 

Voorlopige agenda

 

1. Goedkeuring van de agenda

2. Aanwezigheid/quorum

3. Goedkeuring van het verslag van de 16de vergadering

4. Lopende zaken:

- Dossier B/BE/04/BV1

5. Nieuw Koninklijk besluit ter omzetting van Richtlijn 2001/18

6. Wetenschappelijke evaluatie van EFSA dossiers

7. Voorstel jaarverslag

8. Herziening van het RIO

9. Type dossiers te verwachten in de toekomst

10. Diverse

 

Met de meeste hoogachting

 

Chers collgues,

 

CONCERNE: 17ime rŽunion plŽnire des membres du Conseil de BiosŽcuritŽ. - convocation

 

Le PrŽsident du Conseil a lÕhonneur de vous convoquer ˆ la rŽunion sous rubrique.

 

Date : jeudi 17 mars ˆ 12h30

Lieu : salle NELIS de l'Institut Scientifique de SantŽ Publique,  Rue Wytsman 14 ˆ 1050 Bruxelles (lunch sandwich).

 

Agenda provisoire

 

1. Approbation de l'agenda

2. Participation/quorum

3. Approbation du rapport de la 16ime rŽunion

4. Affaires courantes:

- Dossier B/BE/04/BV1

5. Nouvel arrtŽ royal de transposition de la Directive 2001/18

6. L'Žvaluation scientifique des dossiers EFSA

 
7. Projet de rapport annuel

8. RŽvision du ROI

9. Types de dossiers prŽvus dans l'avenir

10. Divers

 

Je vous prie d'agrŽer, chers collgues, mes salutations trs distinguŽes.

 

 

 

Dr. Ir. Myriam Sneyers

 

Secretaris / SecrŽtaire