Bioveiligheidsraad

Conseil de BiosŽcuritŽ

 

 

Secretariaat

SecrŽtariat

 

 

 

 

 

02-05-2005

 

 

 

 

N./rŽf. : WIV-ISP/BAC/2005/SC_239

Email: bac@sbb.ihe.be

 

 

 

Aan de leden

 

Aux membres

 

Beste collega's,

 

BETREFT: 18de plenaire vergadering van de leden van de Bioveiligheidsraad - oproep.

 

De Voorzitter van de Raad heeft de eer u op te roepen voor de vergadering onder rubriek.

 

Datum : donderdag 12 mei om 12u30

Plaats: NELIS zaal van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Wytsmanstraat 14, 1050 Brussel (lunch sandwich).

 

Voorlopige agenda

 

1. Goedkeuring van de agenda

2. Aanwezigheid/quorum

3. Goedkeuring van het verslag van de 17de vergadering

4. Lopende zaken:

- Dossier B/BE/04/BV1

- EFSA dossiers

5. Budget voor de wetenschappelijke evaluatie van EFSA dossiers

6. Herziening van het RIO

7. Diverse

8. Voordracht van Marian Deblonde (STEM): SPIRE - Science and Precaution in Interactive Risk Evaluation

 

Met de meeste hoogachting

 

Chers collgues,

 

CONCERNE: 18ime rŽunion plŽnire des membres du Conseil de BiosŽcuritŽ. - convocation

 

Le PrŽsident du Conseil a lÕhonneur de vous convoquer ˆ la rŽunion sous rubrique.

 

Date : jeudi 12 mai ˆ 12h30

Lieu : salle NELIS de l'Institut Scientifique de SantŽ Publique,  Rue Wytsman 14 ˆ 1050 Bruxelles (lunch sandwich).

 

Agenda provisoire

 

1. Approbation de l'agenda

2. Participation/quorum

3. Approbation du rapport de la 17ime rŽunion

4. Affaires courantes:

- Dossier B/BE/04/BV1

- Dossiers EFSA

5. Budget pour l'Žvaluation scientifique des dossiers EFSA

6. RŽvision du ROI

7. Divers

8. ExposŽ de Marian Deblonde (STEM): SPIRE - Science and Precaution in Interactive Risk Evaluation

 

Je vous prie d'agrŽer, chers collgues, mes salutations trs distinguŽes.

 

 

 

Dr. Ir. Myriam Sneyers

 

Secretaris / SecrŽtaire