Bioveiligheidsraad

Conseil de BiosŽcuritŽ

 

 

Secretariaat

SecrŽtariat

 

 

 

 

 

09-06-2006

 

 

 

 

N./rŽf. : WIV-ISP/BAC/2006/SC_386

Email: bac@sbb.ihe.be

 

 

Aan de leden

 

Aux membres

 

Beste collega's,

 

BETREFT: 25ste plenaire vergadering van de leden van de Bioveiligheidsraad - oproep

 

 

De Voorzitter van de Raad heeft de eer u op te roepen voor de vergadering onder rubriek.

 

Datum : maandag 19 juni om 12u30

Plaats: vergaderzaal van de SBB, Kroonlaan, 153 1050 Brussel (2de verdiep) (lunch sandwich).

 

 

Voorlopige agenda

 

1. Goedkeuring van de agenda

2. Eventuele verklaringen van belangenvermenging

3. Aanwezigheid/quorum

4. Goedkeuring van het verslag van 24ste vergadering

5. Lopende zaken:

- EFSA dossiers

- betrekkingen met EFSA

- dossiers 2001/18 deel C

6. Kosten van de expertise : stand van zaken

7. Diverse

 

Met de meeste hoogachting

 

Chers collgues,

 

CONCERNE: 25ime rŽunion plŽnire des membres du Conseil de BiosŽcuritŽ - convocation

 

Le PrŽsident du Conseil a lÕhonneur de vous convoquer ˆ la rŽunion sous rubrique.

 

Date : lundi 19 juin ˆ 12h30

Lieu : salle de rŽunion du SBB, Av. de la Couronne, 153 ˆ 1050 Bruxelles (2 Žtage) (lunch sandwich).

 

Agenda provisoire

 

1. Approbation de l'agenda

2. Eventuelles dŽclarations de conflit d'intŽrt

 

3. Participation/quorum

4. Approbation du rapport de la 24ime rŽunion

 

5. Affaires courantes:

- dossiers EFSA

- relations avec EFSA

- dossiers 2001/18 partie C

6. Le point sur le cožt de lÕexpertise

7. Divers

 

Je vous prie d'agrŽer, chers collgues, mes salutations trs distinguŽes.

 

 

Dr. Ir. Myriam Sneyers

 

Secretaris / SecrŽtaire