Bioveiligheidsraad

Conseil de BiosŽcuritŽ

 

 

Secretariaat

SecrŽtariat

 

 

 

 

 

26-11-2007

 

 

 

 

N./rŽf. : WIV-ISP/BAC/2007/SC_605

Email: bac@sbb.ihe.be

 

Aan de leden

 

Aux membres

 

Beste collega's,

 

BETREFT: 34ste plenaire vergadering van de leden van de Bioveiligheidsraad - oproep

 

 

De Voorzitter van de Raad heeft de eer u op te roepen voor de vergadering onder rubriek.

 

Datum : vrijdag 7 december om 12u30

Plaats: vergaderzaal van de SBB, Kroonlaan, 153 1050 Brussel (2de verdiep) (lunch sandwich).

 

 

Voorlopige agenda

 

1. Goedkeuring van de agenda

2. Eventuele verklaringen van belangenvermenging

3. Aanwezigheid/quorum

4. Goedkeuring van het verslag van 33ste vergadering

5. Lopende zaken:

- advies dossier EFSA/GMO/NL/2005/18

- advies dossier EFSA/GMO/UK/2005//19

- andere lopende EFSA dossiers

- lopende dossiers 2001/18 deel B

- EMEA dossier

6. Jaarverslag 2007

7. Diverse (Benoeming van de cošrdinators, update expertenlijst, info EFSA forum van 13/11...)

 

 

Met de meeste hoogachting

Chers collgues,

 

CONCERNE: 34ime rŽunion plŽnire des membres du Conseil de BiosŽcuritŽ - convocation

 

Le PrŽsident du Conseil a lÕhonneur de vous convoquer ˆ la rŽunion sous rubrique.

 

Date : vendredi 7 dŽcembre ˆ 12h30

Lieu : salle de rŽunion du SBB, Av. de la Couronne, 153 ˆ 1050 Bruxelles (2 Žtage) (lunch sandwich).

 

Agenda provisoire

 

1. Approbation de l'agenda

2. Eventuelles dŽclarations de conflit d'intŽrt

 

3. Participation/quorum

4. Approbation du rapport de la 33ime rŽunion

 

5. Affaires courantes:

- avis dossier EFSA/GMO/NL/2005/18

- avis dossier EFSA/GMO/UK/2005//19

- autres dossiers EFSA en cours

- dossiers 2001/18 partie B en cours

- dossier EMEA

6. Rapport annuel 2007

7. Divers (DŽsignation des coordinateurs, modification liste experts, info forum EFSA du 13/11...)

 

Je vous prie d'agrŽer, chers collgues, mes salutations trs distinguŽes.

 

Dr. Ir. Myriam Sneyers

Secretaris / SecrŽtaire