Bioveiligheidsraad

Conseil de Biosécurité

 

 

Secretariaat

Secrétariat

 

 

 

 

 

21-09-2009

 

 

 

 

N./réf. : WIV-ISP/15/BAC/2009_01311

Email: bac@sbb.ihe.be

 

 

Aan de leden

 

Aux membres

 

Beste collega's,

 

BETREFT: 47ste plenaire vergadering van de leden van de Bioveiligheidsraad - oproep.

 

 

De Voorzitter van de Raad heeft de eer u op te roepen voor de vergadering onder rubriek.

 

Datum : vrijdag 2 oktober om 12u30

Plaats: vergaderzaal van de SBB, Kroonlaan, 153 1050 Brussel (2de verdiep) (lunch sandwich).

 

 

Voorlopige agenda

 

1. Goedkeuring van de agenda

2. Eventuele verklaringen van belangenvermenging

3. Aanwezigheid/quorum

4. Goedkeuring van het verslag van de 46ste vergadering

5. Lopende zaken :

- advies dossier EFSA/GMO/UK/2005/11

- advies dossier EFSA/GMO/NL/2005/15

- advies dossier EFSA/GMO/NL/2005/22

- advies dossier EFSA/GMO/RX-MON810

- advies dossier EFSA/GMO/RX-1507

- lopende EFSA dossiers

- dossiers 2001/18 deel B en C

6. Jaarlijkse herziening van het RIO

7. Jaarverslag 2009

8. Vergadering Europese Bioveiligheidsraden in oktober

9. Diverse (vergadering met allergologen, situatie van de reglementaire dossiers in Europa, EFSA vergadering, update expertenlijsten,... )

 

 

Met de meeste hoogachting

 

Chers collŹgues,

 

CONCERNE: 47iŹme réunion pléniŹre des membres du Conseil de Biosécurité. - convocation

 

Le Président du Conseil a l’honneur de vous convoquer ą la réunion sous rubrique.

 

Date : vendredi 2 octobre ą 12h30

Lieu : salle de réunion du SBB, Av. de la Couronne, 153 ą 1050 Bruxelles (2Ź étage) (lunch sandwich).

 

Agenda provisoire

 

1. Approbation de l'agenda

2. Eventuelles déclarations de conflit d'intérźt

 

3. Participation/quorum

4. Approbation du rapport de la 46iŹme réunion

 

5. Affaires courantes:

- avis dossier EFSA/GMO/UK/2005/11

- avis dossier EFSA/GMO/NL/2005/15

- avis dossier EFSA/GMO/NL/2005/22

- avis dossier EFSA/GMO/RX-MON810

- avis dossier EFSA/GMO/RX-1507

- dossiers EFSA en cours

- dossiers 2001/18 partie B et C

6. Révision annuelle du ROI

7. Rapport annuel 2009

8. Réunion des Comités de Biosécurité européens en octobre

9. Divers (réunion avec les allergologues, situation des dossiers réglementaires au niveau européen, réunion EFSA, mise ą jour de la liste des experts...)

 

Je vous prie d'agréer, chers collŹgues, mes salutations trŹs distinguées.

 

Dr. Ir. Myriam Sneyers

Secretaris / Secrétaire