Bioveiligheidsraad

Conseil de BiosŽcuritŽ

 

 

Secretariaat

SecrŽtariat

 

 

 

 

 

01-12-2009

 

 

 

 

N./rŽf. : WIV-ISP/15/BAC/2009_01542

Email: bac@sbb.ihe.be

 

 

Aan de leden

 

Aux membres

 

Beste collega's,

 

BETREFT: 49ste plenaire vergadering van de leden van de Bioveiligheidsraad - oproep.

 

 

De Voorzitter van de Raad heeft de eer u op te roepen voor de vergadering onder rubriek.

 

Datum : vrijdag 11 december om 12u30

Plaats: vergaderzaal van de SBB, Kroonlaan, 153 1050 Brussel (2de verdiep) (lunch sandwich).

 

 

Voorlopige agenda

 

1. Goedkeuring van de agenda

2. Eventuele verklaringen van belangenvermenging

3. Aanwezigheid/quorum

4. Benoeming voorzitter en vice-voorzitter

5. Goedkeuring van het verslag van de 48ste vergadering

6. Lopende zaken :

- advies dossier EFSA/GMO/RX-MS8/RF3

- lopende EFSA dossiers

7. Update expertenlijsten en resultaten van de tevredenheidsenqute

8. Jaarverslag

9. Diverse (situatie van de reglementaire dossiers in Europa, brief minister Magnette,... )

 

 

Met de meeste hoogachting

 

Chers collgues,

 

CONCERNE: 49ime rŽunion plŽnire des membres du Conseil de BiosŽcuritŽ. - convocation

 

Le PrŽsident du Conseil a lÕhonneur de vous convoquer ˆ la rŽunion sous rubrique.

 

Date : vendredi 11 dŽcembre ˆ 12h30

Lieu : salle de rŽunion du SBB, Av. de la Couronne, 153 ˆ 1050 Bruxelles (2 Žtage) (lunch sandwich).

 

Agenda provisoire

 

1. Approbation de l'agenda

2. Eventuelles dŽclarations de conflit d'intŽrt

 

3. Participation/quorum

4. Election du prŽsident et du vice-prŽsident

5. Approbation du rapport de la 48ime rŽunion

 

6. Affaires courantes:

- avis dossier EFSA/GMO/RX-MS8/RF3

- dossiers EFSA en cours

7. Mise ˆ jour de la liste des experts et rŽsultats de l'enqute de satisfaction

8. Rapport annuel

9. Divers (situation des dossiers rŽglementaires au niveau europŽen, lettre ministre Magnette,...)

 

Je vous prie d'agrŽer, chers collgues, mes salutations trs distinguŽes.

 

Dr. Ir. Myriam Sneyers

Secretaris / SecrŽtaire