Bioveiligheidsraad

Conseil de BiosŽcuritŽ

 

 

Secretariaat

SecrŽtariat

 

 

 

 

 

04-06-2009

 

 

 

 

N./rŽf. : WIV-ISP/BAC/2009_947

Email: bac@sbb.ihe.be

 

 

Aan de leden

 

Aux membres

 

Beste collega's,

 

BETREFT: 46ste plenaire vergadering van de leden van de Bioveiligheidsraad - oproep.

 

 

De Voorzitter van de Raad heeft de eer u op te roepen voor de vergadering onder rubriek.

 

Datum : maandag 15 juni om 12u30

Plaats: vergaderzaal van de SBB, Kroonlaan, 153 1050 Brussel (2de verdiep) (lunch sandwich).

 

 

Voorlopige agenda

 

1. Goedkeuring van de agenda

2. Eventuele verklaringen van belangenvermenging

3. Aanwezigheid/quorum

4. Goedkeuring van het verslag van de 45ste vergadering

5. Lopende zaken :

- advies dossier EFSA/GMO/UK/2004/04

- advies dossier EFSA/GMO/UK/2005/21

- ERA dossier EFSA/GMO/CZ/2008/54

- lopende EFSA dossiers

- dossier B/BE/09/BVW1

- lopende EMEA dossiers

6. EFSA GM food/feed richtlijnen: commentaren van de Raad

7. Tevredenheidsenqute voor de experten en vragenlijsten

8. Diverse (situatie van de reglementaire dossiers in Europa, EFSA vergaderingen in mei, juni en september, ontslag van een lid van de Raad,...)

 

 

Met de meeste hoogachting

 

Chers collgues,

 

CONCERNE: 46ime rŽunion plŽnire des membres du Conseil de BiosŽcuritŽ. - convocation

 

Le PrŽsident du Conseil a lÕhonneur de vous convoquer ˆ la rŽunion sous rubrique.

 

Date : lundi 15 juin ˆ 12h30

Lieu : salle de rŽunion du SBB, Av. de la Couronne, 153 ˆ 1050 Bruxelles (2 Žtage) (lunch sandwich).

 

Agenda provisoire

 

1. Approbation de l'agenda

2. Eventuelles dŽclarations de conflit d'intŽrt

 

3. Participation/quorum

4. Approbation du rapport de la 45ime rŽunion

 

5. Affaires courantes:

- avis dossier EFSA/GMO/UK/2004/04

- avis dossier EFSA/GMO/UK/2005/21

- ERA dossier EFSA/GMO/CZ/2008/54

- dossiers EFSA en cours

- dossier B/BE/09/BVW1

- dossiers EMEA en cours

6. Guidance EFSA GM food/feed: commentaires du Conseil

7. Enqute de satisfaction pour les experts et questionnaires

8. Divers (situation des dossiers rŽglementaires au niveau europŽen, rŽunions EFSA en mai, juin et septembre, dŽmission d'un membre du Conseil,...)

 

Je vous prie d'agrŽer, chers collgues, mes salutations trs distinguŽes.

 

Dr. Ir. Myriam Sneyers

 

Secretaris / SecrŽtaire